ติดต่อได้ผ่าน รายละเอียดด้านล่างEmail : [email protected]พื้นที่ป้ายนอนขนาด 690 x 90

ราคาเช่าพื้นที่ Banner = 1,500 บาท / เวลาขึ้นป้าย (30 วัน)

พื้นที่ป้ายกล่องขนาด 380 x 260

ราคาเช่าพื้นที่ Banner = 2,500 บาท / เวลาขึ้นป้าย (30 วัน)